Προκηρύξεις αντίστροφων Δημοπρασιών & Διαγωνισμών για προμήθεια ενέργειας από την energyTelia (δοκιμαστική διεξαγωγή δημοπρασιών)
Μειοδοτικός διαγωνισμός  -  Ηλ. Ενέρ. Τριφασική με Νυχτερινό οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 1
27/04/2020 14:00 - 08/07/2020 17:00  -  79.908 kWh 9 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,06558 €/KWh
Μειοδοτικός διαγωνισμός  -  Ηλ. Ενέρ. Μονοφασική οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 1
27/04/2020 14:00 - 08/07/2020 17:00  -  12.012 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,06558 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Βιομηχανικής χρήσης  -  Επιχειρήσεις: 1
26/04/2020 13:00 - 30/04/2020 18:00  -  37.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,022784 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλ. Ενέρ. Μονοφασική οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 4
29/04/2020 13:00 - 30/04/2020 17:00  -  88.302 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,060731 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλ. Ενέρ. Μονοφασική με Νυχτερινό οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 3
29/04/2020 13:00 - 30/04/2020 17:00  -  36.920 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,060731 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
29/04/2020 13:00 - 30/04/2020 17:00  -  504.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,060099 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
09/05/2020 17:40 - 11/05/2020 17:00  -  102.000 kWh 9 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,069441 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλ. Ενέρ. Μονοφασική οικιακών καταναλωτών  -  Επιχειρήσεις: 1
09/05/2020 17:40 - 11/05/2020 17:00  -  4.600 kWh 6 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,069441 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
11/05/2020 01:55 - 11/05/2020 01:55  -  3.250.000 kWh 3 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,05 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
26/05/2020 02:00 - 26/05/2020 03:00  -  10 kWh 3 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 32 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
29/05/2020 23:32 - 11/06/2020 23:27  -  2.200.001 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,05 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
03/06/2020 00:18 - 03/06/2020 12:19  -  133.335 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,053 €/KWh