Προκηρύξεις αντίστροφων Δημοπρασιών & Διαγωνισμών για προμήθεια ενέργειας από την energyTelia (δοκιμαστική διεξαγωγή δημοπρασιών)
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
18/06/2021 12:00 - 18/06/2021 12:30  -  720.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,062 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW  -  Επιχειρήσεις: 2
22/06/2021 13:00 - 22/06/2021 14:00  -  890.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,057 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
22/06/2021 13:00 - 22/06/2021 14:00  -  300.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,057 €/KWh