Προκηρύξεις αντίστροφων Δημοπρασιών & Διαγωνισμών για προμήθεια ενέργειας από την energyTelia (δοκιμαστική διεξαγωγή δημοπρασιών)
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Επιχειρήσεις: 1
18/12/2020 12:01 - 18/12/2020 12:46  -  165.000 kWh 3 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,041 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 25kW εως 250kW  -  Επιχειρήσεις: 1
18/12/2020 12:01 - 18/12/2020 12:46  -  504.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,112 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Επιχειρήσεις: 1
18/12/2020 12:01 - 18/12/2020 12:46  -  165.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,0432 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 25kW εως 250kW  -  Επιχειρήσεις: 1
18/12/2020 12:01 - 18/12/2020 12:46  -  504.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,1206 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Επιχειρήσεις: 1
16/12/2020 12:00 - 16/12/2020 12:30  -  180.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,028 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
16/12/2020 12:00 - 16/12/2020 12:30  -  800.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,059 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
18/12/2020 12:30 - 18/12/2020 13:00  -  2.500.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,053 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλ. Ενέρ. Τριφασική οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 1
19/12/2020 12:00 - 19/12/2020 12:30  -  322.500 kWh 9 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,06 €/KWh