Προκηρύξεις αντίστροφων Δημοπρασιών & Διαγωνισμών για προμήθεια ενέργειας από την energyTelia (δοκιμαστική διεξαγωγή δημοπρασιών)
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 3
16/03/2021 12:45 - 16/03/2021 13:30  -  4.844.900 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,057 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Κλιματισμό  -  Επιχειρήσεις: 1
17/03/2021 12:45 - 17/03/2021 13:30  -  950.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,022 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
17/03/2021 12:45 - 17/03/2021 13:30  -  1.400.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,057 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 25kW εως 250kW  -  Επιχειρήσεις: 1
17/03/2021 12:45 - 17/03/2021 13:30  -  750.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,058 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
17/03/2021 12:45 - 17/03/2021 13:30  -  650.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,06 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 25kW εως 250kW με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
17/03/2021 12:45 - 17/03/2021 13:30  -  974.300 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,057 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 25kW εως 250kW  -  Επιχειρήσεις: 1
18/03/2021 12:45 - 18/03/2021 13:30  -  3.790.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,057 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW  -  Επιχειρήσεις: 1
31/05/2021 12:00 - 21/06/2021 12:00  -  420.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,064 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Επιχειρήσεις: 1
31/05/2021 12:00 - 21/06/2021 12:00  -  118.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,029 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Βιομηχανικής χρήσης  -  Επιχειρήσεις: 1
31/05/2021 12:00 - 21/06/2021 12:00  -  90.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,028 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
31/05/2021 12:00 - 21/06/2021 12:00  -  1.100.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,066 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 25kW εως 250kW  -  Επιχειρήσεις: 1
31/05/2021 12:00 - 21/06/2021 12:00  -  610.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,061 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλ. Ενέρ. Μονοφασική οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 2
05/06/2021 12:00 - 05/06/2021 13:00  -  1.190.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,061 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
18/06/2021 12:00 - 18/06/2021 12:30  -  720.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,062 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW  -  Επιχειρήσεις: 2
22/06/2021 13:00 - 22/06/2021 14:00  -  890.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,057 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
22/06/2021 13:00 - 22/06/2021 14:00  -  300.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,057 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 25kW εως 250kW  -  Επιχειρήσεις: 1
20/09/2021 10:00 - 20/09/2021 11:00  -  150.000 kWh 6 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,068 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 25 kW με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
20/09/2021 10:00 - 20/09/2021 11:00  -  252.501 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,055 €/KWh