Προκηρύξεις αντίστροφων Δημοπρασιών & Διαγωνισμών για προμήθεια ενέργειας από την energyTelia (δοκιμαστική διεξαγωγή δημοπρασιών)
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
03/06/2020 00:18 - 03/06/2020 12:19  -  133.335 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,053 €/KWh