Προκηρύξεις αντίστροφων Δημοπρασιών & Διαγωνισμών για προμήθεια ενέργειας από την energyTelia (δοκιμαστική διεξαγωγή δημοπρασιών)
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  - 
15/05/2024 12:00 - 15/05/2024 14:00  -  200.002 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,043 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 35 kVA  - 
17/05/2024 11:00 - 17/05/2024 15:59  -  100.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,06 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ)  - 
20/05/2024 12:00 - 23/05/2024 11:59  -  1.000.001 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,1 €/KWh