ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σύνδεση / Εγγραφή Χρηστών
Επιλέξτε από τα αντίστοιχα πλαίσια
την επιθυμητή κατηγορία χρήστη.

Η πλατφόρμα energy Telia auctions περιέχει μία σειρά από εφαρμογές λογισμικού για όλες τις κατηγορίες χρηστών που αναφέρονται.

Εγγραφείτε και αποκτήστε πρόσβαση στην πλατφόρμα

Αν επιθυμείτε να συνδεθείτε στην ειδική έκδοση για Μειοδοτικές Δημοπρασίες ζητήσεων ενέργειας Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με το άρθρο 34 Ν4412/2016 – Ν 4782/2021 ακολουθείστε τον σύνδεσμο: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σύσταση - Ενημέρωση
Οι εφαρμογές λογισμικού της πλατφόρμας energy Telia auctions λειτουργούν ως web εφαρμογές.
Δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό ή ειδικός εξοπλισμός
Συνιστάται η χρήση τους σε Personal Computer. Δεν συνιστάται η χρήση τους σε κινητά (mobile devices).
@2019 EnergyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις