ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
energyAuctions

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ

energy Telia auctions

Πλατφόρμα Εφαρμογών
για την Προκήρυξη &  Διεξαγωγή Ηλεκτρονικών  Δημοπρασιών για την προμήθεια ενέργειας  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοσίου
σύμφωνα με το άρθρο 34 Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί  του Ν 4412/2016 όπως αναμορφώθηκε με τον Ν 4782/2021 (Οδηγία 2014/24/ΕΕ
)

Σύνδεση / Εγγραφή Χρηστών
Επιλέξτε από τα αντίστοιχα πλαίσια την επιθυμητή κατηγορία χρήστη.

Εγγραφείτε και αποκτήστε πρόσβαση στην πλατφόρμα

Σύσταση - Ενημέρωση
Οι εφαρμογές λογισμικού της πλατφόρμας energy Telia auctions λειτουργούν ως web εφαρμογές.
Δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό ή ειδικός εξοπλισμός
Συνιστάται η χρήση τους σε Personal Computer. Δεν συνιστάται η χρήση τους σε κινητά (mobile devices)
@2019 EnergyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις