ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
energyAuctions

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ

energy Telia auctions

Πλατφόρμα Εφαρμογών
για την Προκήρυξη &  Διεξαγωγή Ηλεκτρονικών  Δημοπρασιών για την προμήθεια ενέργειας  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοσίου
σύμφωνα με το άρθρο 34 Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί  του Ν 4412/2016 όπως αναμορφώθηκε με τον Ν 4782/2021 (Οδηγία 2014/24/ΕΕ
)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Προκήρυξης & Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (Αρθ.34 Ν4412/2016_Ν.4782/2021)
Στοιχεία εγγραφής
( : Υποχρεωτικό πεδίο )
Email:
Κινητό:
Όνομα χρήστη:
Κωδικός πρόσβασης:
  • Πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
  • Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό και ένα κεφαλαίο λατινικό γράμμα.
  • Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.
  • Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα σύμβολο (*.!@#$%^&(){}:<>=).
Επιβεβαίωση κωδικού:
Εγγραφή στο Newsletter της EnergyTelia Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης της EnergyTelia

@2019 EnergyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις